Цей сайт зберігає кукі файли, про використання яких ви можете дізнатися в Політиці конфіденційності, розділ Використання кукі файлів.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЙ АВІА» (ПрАТ «КИЙ АВІА»), акредитованев Міжнародній Асоціації Повітряного Транспорту (IATA # 72-3 2001 0), платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, надалі за текстом – «Агент», керуючись законодавством України, публічно пропонує Представникам, які зареєстровані як господарюючі суб`єкти на території України за винагороду надати Агенту на території України з дотриманням порядку та умов цього публічного договору, надалі за текстом – «Договір», послуги з бронювання та продажу авіаперевезень та супутніх послуг авіаперевізників, готельних послуг, автобусних та залізничних квитків та інших туристичних послуг постачальників з якими Агент має агентські угоди, надалі за текстом – «Послуги», а Агент зобов’язується надати Представнику технічну можливість самостійно бронювати та оформляти (випускати) перевізні документи або самостійно здійснити бронювання та оформлення послуг за запитом Представника.

 

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

Сторони домовилися, що терміни, які зустрічаються у цьому Договорі, вживаються у наступному значенні:

IATA (International Air Transport Association) – Міжнародна асоціація повітряного транспорту, міжнародна неурядова організація.

BSP (Billing & Settlement Plan) – це система взаєморозрахунків, створена з метою спрощення процесу оформлення авіаквитків, підготовки звітів про продаж і проведення взаєморозрахунків між агентами та авіакомпаніями за надані послуги. Основною рисою системи BSP є використання єдиного стандартного бланка авіаквитка (Standard Traffic Document).

ADM (Agency Debit Memo) – документ, що видається авіакомпанією Агенту при наявності заборгованості Агента перед авіакомпанією.

Якщо помилка Представника/Агента викликана збоєм в Global Distribution System, то Представник/Агент зобов'язаний оплатити оформлене йому АDМ в порядку, зазначеному в даному документі, а також самостійно безпосередньо зв'язатися з GDS для відшкодування збитку, не залучаючи до цього процесу авіаперевізника, за винятком випадків, що вимагають надання додаткової інформації. Представник/Агент має право не погодитися з АDМ, використовуючи функцію АDМ/АСМ Dispute в системі BSPlink.

BSPlink – це глобальний інтерфейс, розроблений для агентів і авіакомпаній, з метою надання їм повної інформації і статистики стосовно оформлених квитків і належних платежів. Доступ до системи здійснюється через Інтернет 24 години на добу 365 днів на рік з використанням пароля, наданого BSP Менеджером.

EMD (Electronic Miscellaneous Document) – галузевий стандарт, який дозволяє Агентам/ Представникам оформляти електронні документи та приймати оплату за продаж супутніх послуг авіаперевізників. За аналогією з електронним квитком, EMD передбачає створення відповідного запису на сервері валідуючої авіакомпанії.

Постачальники послуг – суб’єкти господарювання, що здійснюють безпосереднє надання послуг (авіакомпанії, залізничні, автобусні перевізники, туроператори, системи бронювання готельних послуг, готелі, страхові компанії тощо).

Засоби комунікації – конкретні засоби передачі інформації, які визначені у Заяві на приєднання, а саме: робочі електронні пошти Сторін, месенджер Telegram.

Заява на приєднання – оформлена в порядку та  за зразком  заява Представника на приєднання  до Публічного договору, з моменту підписання якої у Сторін виникають взаємні права та обов’язки по даному Договору.

Клієнти це безпосередні споживачі послуг, в інтересах і за рахунок яких Представник здійснює бронювання послуг.

Робоча книга посилання, яке містить необхідну для виконання умов даного Договору інформацію за адресою: https://goo.gl/MdC8bR (календар оплат, прайсинг, зразки первинних документів, механізм роботи з ADM і т.д.).

Акти акти виконаних робіт та реєстри з продажу/повернення.

Технічні засоби – можливість використання програмного забезпечення (систем бронювання) та документація до них, доступ до якої отримує Представник з метою надання клієнтам послуг, передбачених даним Договором.

Конфіденційна інформація – будь-яка інформація, що не є публічною, яка передається Сторонами в процесі виконання Договору та яка підлягає захисту за цим Договором.

 

2.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

2.1.        Представник зобов’язується:

2.1.1.    під час бронювання послуг дотримуватися правил та інструкцій відповідного постачальника послуг, що оприлюднені в системі бронювання, на сайтах відповідного постачальника та вимог, передбачених листом Державної авіаційної служби України №1.18-7002 від 24.06.2014 р., правил й інструкцій, отриманих шляхом надсилання повідомлень через засоби комунікації (в тому числі усіх правил, які визначають порядок застосування та розміри тарифів, зборів, штрафів, пільг та знижок на послуги, умови бронювання, анулювання місць та будь-які дії з раніше заброньованими (оформленими) послугами);

2.1.2.    перевіряти акти, які надаються Агентом Представнику, відповідно до умов Договору;

2.1.3.    здійснювати розрахунки з Агентом за продані послуги з неухильним дотриманням умов Договору;

2.1.4.    своєчасно письмово повідомляти Агента про зміну свого місцезнаходження, зміну банківських реквізитів, зміну в установчих документах Представника;

2.1.5.    дотримуватись та виконувати інші положення Договору;

2.1.6.    до оформлення та видачі клієнту документа на заброньовані послуги стягувати з клієнта встановлену відповідним постачальником плату (в т.ч. суми тарифів, зборів, такс, штрафів), у відповідності із правилами та інструкціями постачальника, та перераховувати  її Агенту в строки та порядку, визначені Договором;

2.1.7.    нести повну відповідальність:

-         за взаємодію з клієнтами при відміні або зміні розкладу літаків та інших нестандартних ситуаціях;

-         за дотримання усіх умов попереднього бронювання, будь-які зміни в існуючих бронюваннях (анулювання) та продажу або повернення послуг;

-         за внесення повної та достовірної інформації в бронювання при бронюванні послуг;

-         за дотримання умов застосування та за розміри тарифів, зборів, штрафів, пільг та знижок на послуги;

-         за дотримання умов продажу, за вірне та коректне застосування відсотків комісійної винагороди Агента при продажі авіаквитків;

-         за продаж авіаквитків на рейси іноземних авіаперевізників з/до Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, в тому числі кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України;

2.1.8.  використовувати наданий доступ до технічних засобів виключно для здійснення бронювання послуг відповідно до умов цього Договору. Представник погоджується з тим, що не буде використовувати доступ до технічних засобів для інших цілей, в тому числі, але не обмежуючись, для здійснення спекулятивних, хибних або шахрайських бронювань чи оформлень послуг;

2.1.9.  за жодних обставин не надавати доступи іншим особам до наданих технічних засобів та не розголошувати нікому конфіденційну інформацію, що міститься в них. Представник не може розповсюджувати, розголошувати, передавати, продавати індивідуальний код доступу (логін та пароль) або переуступати коди доступу;

2.1.10 .нести виключну відповідальність за всі збитки і зобов’язання, спричинені або пов'язані із шахрайством із застосуванням банківських карток. Представник приймає на себе зобов’язання відшкодувати Агенту всі збитки, зобов’язання та інші пов'язані витрати, платежі або видатки, яких вони зазнали у результаті такого шахрайства із застосуванням банківських карток, зловживання або неналежного використання технічних засобів;

2.1.11 .негайно інформувати Агента шляхом направленням письмового повідомлення через засоби комунікації про будь-які факти, які свідчать або можуть свідчити про неналежне функціонування технічних засобів або про неправомірне, помилкове чи неправильне використання будь-якою особою Представника.

 

2.2.        Агент зобов’язується:

2.2.1.    складати та надавати Представнику акти в обсязі та порядку, передбаченими даним Договором (зразки розміщені у робочій книзі);

2.2.2.    за необхідністю забезпечувати Представника інформацією про правила, порядок застосування тарифів відповідного постачальника, в тому числі усі правила, які визначають розміри тарифів, зборів, штрафів, пільг та знижок на послуги, шляхом надсилання повідомлень через засоби комунікації;

2.2.3.    за необхідністю забезпечувати Представника інформацією про умови бронювання, анулювання послуг та будь-які дії з раніше оформленими послугами шляхом надсилання повідомлень через засоби комунікації;

2.2.4.    дотримуватись та виконувати інші положення Договору.

 

3.       УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОДАЖУ ПОСЛУГ

 

3.1.       Представник для надання послуг по даному Договору самостійно утримує свої каси, офіси тощо.

3.2.       У разі наявності технічної можливості Представник самостійно здійснює:

-       бронювання, зміну бронювань, оформлення послуг;

-       повернення клієнтам коштів по невикористаним (частково використаним) послугам, які були оформлені Представником, згідно умов цього Договору та з дотриманням правил та інструкцій відповідного постачальника послуг.

3.3.       Агент забезпечує підключення точки продажу Представника до технічних засобів після підписання і направлення Представником Заяви на приєднання.

3.4.       Агент надає Представнику реквізити доступу до технічних засобів через робочу електронну пошту визначену у Заяві на приєднання.

3.5.       Після отримання реквізитів доступу Представник в найкоротші терміни підтверджує отримання шляхом направлення письмового повідомлення Агенту на електронну пошту.

3.6.       Агент залишає за собою право, у випадку неотримання підтвердження від Представника про отримання реквізитів доступу, заблокувати надані доступи виключно у цілях безпеки та уникнення шахрайського використання.

3.7.       У разі відсутності технічної можливості самостійного оформлення послуг, Представник направляє Агенту запит через засоби комунікації.

3.8.       Представник оформлює послуги лише при наявності у клієнта всіх необхідних документів для отримання послуг.

3.9.       Представник відповідає перед Агентом за всі оформлені ним послуги, а також за будь-які свої дії зроблені в існуючих бронюваннях. Представник несе повну матеріальну відповідальність перед Агентом за внесення змін до авіаквитків, які не були оформлені Представником, але які з технічних причин доступні для редагування.

3.10.    Представник за свій рахунок сплачує Агенту суму, яка мала бути стягнута Представником з клієнта на користь постачальника послуг згідно правил та інструкцій такого постачальника, або на користь Агента, відповідно до положень даного Договору, але не була стягнута Представником через незастосування, неправильне або несвоєчасне застосування чи стягнення тарифів, штрафів, зборів, такс, пільг, знижок тощо, встановлених правилами та інструкціями постачальника.

3.11.    Представник відшкодовує Агенту збитки, штрафи, завдані незастосуванням, несвоєчасним чи неправильним застосуванням правил та інструкцій IATA, правил та інструкцій відповідного постачальника, що оприлюднені в системі бронювання, на сайтах відповідного постачальника та/або отриманих шляхом надсилання повідомлень через засоби комунікації (в тому числі усіх правил, які визначають порядок застосування та розміри тарифів, зборів, штрафів, пільг та знижок на послуги, умови бронювання, анулювання місць та будь-які дії з раніше заброньованими (оформленими) послугами) та положень даного Договору.

3.12.    Представник несе всі ризики (в т.ч. пов’язані з діями чи бездіяльністю банку, форс-мажором тощо) відносно отриманої виручки від продажу послуг до моменту передачі такої виручки Агенту, а також відносно коштів, отриманих відповідно до п.2.1.6. даного Договору.

3.13.    При відмові від заброньованих, оформлених послуг Представник:

-         відшкодовує Агенту фактично понесені ним витрати, а також сплачує суми штрафів у відповідності до діючих правил постачальників;

-         здійснює повернення вартості послуг за умови, що вони були видані відповідно до тарифів, правил, інструкцій постачальників, з оформленням розписки чи іншого документу про одержання коштів клієнтом;

-         за власний рахунок сплачує Агенту кошти, що підлягали сплаті клієнтом, але не були стягнуті Представником.

3.14.    Усі суми, отримані Представником за цим Договором при продажі послуг в межах тарифів, штрафів, зборів, такс, пільг, знижок, що встановлені правилами та інструкціями постачальників, є власністю відповідного постачальника та довірені Агентом на зберігання до тих пір, поки не відбудуться взаєморозрахунки між Сторонами, що підтверджується актом виконаних робіт.

3.15.    Кошти, отримані Представником від продажу послуг, за виключенням сум сервісних зборів, є власністю відповідного постачальника.

3.16.    Агент має право передбачити для Представника та зобов’язати останнього застосовувати коефіцієнт конвертації при стягненні з клієнтів плати за послуги. Вказаний коефіцієнт конвертації застосовується до тарифу, такси, збору, штрафу постачальника у порядку, розмірі та на умовах, про які Агент повідомляє Представника за 12 годин  до початку застосування за допомогою засобів комунікації.

3.17.    Агент, за згодою Сторін, може забезпечити Представника друкованою продукцією (конверти, візитки тощо) та іншою атрибутикою Агента чи постачальників послуг, які мають використовуватись Представником під час надання представницьких послуг.

 

4.      ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

4.1.       Для можливості самостійно оформляти (випускати) перевізні документи Представнику не встановлюється ліміт в технічних засобах. Проте умовний ліміт продажу встановлюється в системі звітності Агента.

4.2.       Агент надає Представнику можливість користування одним з трьох видів оплат за календарем: Короткий, Середній, Довгий.

4.3.       Всі взаєморозрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України - гривні (UAH). Деталі періодів продажу, строків виставлення рахунків, оплати, комісійної винагороди, сервісних зборів та інша інформаційна документація розміщені у робочій книзі.

4.4.       Рахунок, виставлений Агентом, є підставою для оплати заборгованості. Фактом погашення заборгованості Представника є надходження коштів на розрахунковий рахунок Агента. Всі витрати, пов’язані з переказом коштів на рахунок Агента, Представник сплачує самостійно.

4.5.       У разі часткового або неповного погашення заборгованості в терміни визначені в робочій книзі, Агент буде змушений розцінювати це як незадовільне виконання умов Договору і діяти згідно п.7.3. даного Договору. Після отримання від Представника коштів, Агент відновлює технічну можливість самостійного оформлення послуг бронювання.

4.6.       При необхідності Представника самостійно оформляти (випускати) перевізні документи на суму, що перевищує встановлений ліміт продажу, Представник може самостійно перераховувати на рахунок Агента авансовий внесок. Представник самостійно визначає суму авансового внеску на цей звітний період, відповідно до передбачуваних об’ємів продажу послуг та сплачує його на розрахунковий рахунок Агента. У разі необхідності Представник може зробити запит на понаднормове використання грошових ресурсів Агента тільки у разі надання гарантійного листа на усю суму потенційних витрат.

4.7.       Агент формує та надсилає акти засобами комунікації на десятий календарний день після закінчення кожного календарного місяця по встановленій формі у двох примірниках.

4.8.       Якщо протягом 5-ти робочих днів від дати направлення актів, Представник відмовляється підписати акти або в зазначений вище термін не надає вмотивовану відмову у їх підписанні, послуги вважаються такими, що надані своєчасно і в повному обсязі. Акти в такому разі вважається підписаними Представником. Додатково у разі постійної затримки (більше 2 разів) в підписанні актів Представник сплачує Агенту штраф в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень, а також зобов’язується відшкодувати заподіяні Агенту збитки, в т.ч. відшкодувати суми штрафних санкцій, сплачених Агентом відповідному постачальнику внаслідок неподання чи несвоєчасного подання Агентом аналогічної звітності такому постачальнику.

4.9.       Акти Представника, які підписується ним за цим Договором, або будь-яке інше повідомлення, заява, лист Представника, які надаються Агенту з приводу виконання цього Договору, не повинні містити виправлень, дописок, поправок, мають бути підписані уповноваженою Представника особою та містити відбиток печатки Представника (за наявності). У разі порушення вимог даного пункту, Агент залишає за собою право відмовити в прийнятті такої документації.

 

5.           СЕРВІСНІ ЗБОРИ АГЕНТА ТА ПРЕДСТАВНИКА, ЗНИЖКИ

 

5.1.       Під час продажу послуг Представник стягує з клієнта Сервісний збір Агента. В деяких випадках Агент самостійно встановлює розмір мінімального Сервісного збору згідно прайсингу, що розміщений у робочій книзі.

5.2.       Представник може стягувати з клієнтів власний Сервісний збір Представника, розмір якого встановлюється Представником самостійно. Сервісний збір Представника є винагородою Представника, яка сплачуються клієнтом за надання послуг з продажу. Сервісний збір Представника є власністю Представника, не потребує погодження з Агентом та не підлягає перерахуванню Агенту.

5.3.       Представник може розраховувати на знижку 50% від комісійної винагороди Агента, тільки у випадку якщо остання, згідно актуальних умов оформлення авіаквитків та супутніх послуг авіаперевізників, дорівнює або перевищує 1% від вартості тарифу. У разі здійснення повернення тарифу Агентом буде утримана еквівалентна частка попередньо наданої знижки Представнику від комісійної винагороди Агента.

5.4.       Винагорода або будь-яка інша компенсація, окрім частини комісійної винагороди встановленої п.5.3. даного Договору, від Агента або партнерів Агента, авіаперевізників за надання послуг за цим Договором Представнику не сплачується.

5.5.       Рахунки, шо підлягають оплаті Представником, виставляються за мінусом наданої знижки.

5.6.       За оформлення замовлення по запиту Представника безпосередньо в офісі «КИЙ АВІА» працівником Агента, Представник додатково сплачує Агенту збір в розмірі згідно прайсингу, що розміщений у робочій книзі.

5.7.       Даним Договором передбачається стягування додаткових Сервісних зборів, які повинні бути узгоджені Сторонами Договору у кожному окремому випадку в письмовій формі через засоби комунікації, і в такому випадку вважаються дійсними. Більш детальний прайсинг розміщений у робочій книзі.

 

6.        КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

6.1.       Сторони домовилися, що будь-які матеріали, інформація та відомості, що стали відомі в процесі виконання зобов'язань за цим Договором є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без письмової згоди інших Сторін, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.2.       Сторони зобов'язуються не розголошувати одержану при виконанні Договору інформацію, що містить дані про фінансову та іншу діяльність кожної із Сторін, розголошення якої може привести до спричинення збитків, або негативно вплинути на ділову репутацію Сторін.

6.3.       Представник погоджується самостійно та в повному обсязі відповідати за дотримання конфіденційності доступу до технічних засобів.

6.4.       Протягом 3 (трьох) років з моменту припинення дії цього Договору Представник, зобов'язується не розголошувати надану інформацію від Агента, у тому числі інформацію про фінансову діяльність, комерційні умови, методи обслуговування будь-якій іншій особі, підприємству, організації та установі та не використовувати зазначену інформацію для власних корисливих цілей.

6.5.      Представник зобов'язується належним чином зберігати отриману конфіденційну інформацію Агента, щоб не допустити розголошення або використання цієї інформації будь-якою іншою особою, підприємством, організацією та установою.

6.6.      Представник може повідомляти надану Агентом інформацію своїм керівникам та працівникам, що підписали угоду про нерозголошення конфіденційної інформації, але виключно в тих випадках, коли вони повинні знати цю інформацію для виконання даного Договору.

6.7.      Представник зобов'язаний:

·             повідомити кожному керівнику, працівникові про конфіденційність наданої інформації та про умови цього Договору;

·             дати інструкції кожному керівнику, працівникові про дотримання конфіденційності під час роботи з конфіденційною інформацією і використання її тільки в зв'язку з наданням послуг по досягненню цілей цього Договору;

·             нести відповідальність за неналежне використання конфіденційної інформації будь-яким його керівником та працівником.

6.8.       Інформація не буде вважатися конфіденційною у таких випадках:

·             інформація вже відома Представнику до підписання цього Договору;

·             інформація є або стане загальновідомою внаслідок невірних, недбалих або умисних дій з боку Агента;

·             інформація отримана від третьої особи без обмежень і без порушення умов цього Договору.

6.9.       Конфіденційна інформація Агента, яка надана Представнику, залишається виключною власністю Агента. Усі копії документів, які містять конфіденційну інформацію Агента або про Агента, мають бути негайно повернуті Агенту або, за його вимогою, знищені.

6.10.    Інформація, що отримана з використанням визначених Агентом засобів комунікації між Агентом та Представником, які Агент надає Представнику після укладення Договору, є власністю Агента і повинна використовуватись Представником з дотриманням умов конфіденційності. Передача інформації третім особам суворо забороняється та може бути розцінена як порушення умов співпраці за даним Договором.

6.11.    Сторона, що порушила умови даного Договору, несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

7.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1.       У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за даним Договором Сторона несе відповідальність у відповідності із положеннями цього Договору та чинного законодавства України.

7.2.       Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3.       У разі наявності заборгованості зі сторони Представника, Агент має право здійснити повернення, анулювання замовлених Представником та/або клієнтами Представника та/або оформлених для Представника та/або клієнтів Представника, оплачених повністю, частково або не оплачених квитків, польотних та/або наземних сегментів (частка транспортного маршруту), інших послуг з наступним використанням оплаченої вартості квитків/послуг для компенсації збитків Агента та/або сплати інших замовлених Представником  та/або клієнтами Представника, оформлених для Представника та/або клієнтів Представника і не оплачених повністю або частково квитків/послуг, про що Представник буде повідомлений шляхом направлення повідомлень через засоби комунікації. Агент також залишає за собою право в односторонньому порядку закрити можливість Представнику самостійно оформляти (випускати) перевізні документи / послуги. У випадку ануляції замовлених Представником та/або клієнтами Представника та/або оформлених для Представника та/або клієнтів Представника квитків/послуг із застосуванням штрафу авіаперевізника / постачальника, розмір штрафу Представник відшкодовує Агенту. При цьому відповідальність перед своїми клієнтами та постачальником, в тому числі матеріальну, несе Представник. Агент має право у першу чергу направити кошти, отримані після ануляції послуг, на погашення штрафних санкцій, нарахованих Агентом Представнику.

7.4.       У випадку порушення Представником своїх зобов’язань, визначених в п. 4.5. даного Договору, Представник сплачує додатково Агенту пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості за кожен день прострочення.

7.5.       Агент не несе відповідальність за дії постачальників послуг (відміна рейсу, зміна часу відправлення, втрата багажу, неприбуття транспортних засобів, відсутність номерів тощо), оскільки Агент не є постачальником послуг.

7.6.       Обов’язок Представника по оплаті оформлених послуг не припиняється у випадку зупинення/призупинення членства авіакомпанії-перевізника в системі BSP – Україна, порушення у відношенні до авіакомпанії-перевізника провадження у справі про банкрутство/визнання неплатоспроможною.

7.7.       Представник зобов’язаний повністю відшкодувати Агенту прямі та непрямі збитки і штрафні санкції (в т.ч. ADM), завдані Агенту невиконанням та/або неналежним виконанням Представником своїх обов’язків за Договором. Механізм взаємодії між Агентом і Представником стосовно нарахування та оплати ADM розміщений у робочій книзі.

7.8.       Сплата пені, штрафних санкцій та відшкодування збитків відповідно до даного Договору не звільняє Представника від виконання своїх зобов’язань за Договором.

7.9.       Сплата пені, штрафних санкцій та відшкодування збитків відповідно до даного Договору відбувається шляхом перерахування грошових коштів Представником на рахунок Агента протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту пред’явлення Представнику рахунку-фактури Агентом.

7.10.    Якщо у випадку недбалого зберігання або розголошення конфіденційної інформації Представником будуть нанесені збитки Агенту, Представник зобов'язаний відшкодувати завдані збитки відповідно до чинного законодавства України.

7.11.    Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

7.12.    Якщо за наслідками проведених переговорів Сторони не дійдуть згоди, відповідний спір між ними вирішується господарським судом України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

8.        ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

8.1.       Сторони розуміють і погоджуються з тим, що персональні дані, в розумінні Закону України

«Про захист персональних даних», які стали відомі одній Стороні від іншої Сторони в процесі укладення та/або виконання Договору, є такими, які Сторона, що розголошує такі відомості, обробляє (у тому числі передає іншій Стороні за Договором) чітко у відповідності до вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних.

8.2.       При цьому факт укладання (підписання та направлення заяви на приєднання) Договору свідчить про згоду Сторін на надання одна одній згоди на використання отриманих при укладенні та/або виконанні Договору персональних даних способом, у порядку та в обсязі, що є необхідним і достатнім для іншої Сторони для реалізації прав і виконання обов’язків, передбачених Договором.

8.3.       Сторони домовилися, що в разі порушення однією із Сторін гарантій, передбачених Договором, в результаті чого для іншої Сторони настали негативні наслідки (майнові та/чи немайнові претензії третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, суб’єктів персональних даних, матеріальні збитки і т.д.), винна Сторона зобов’язана врегулювати такі претензії самостійно і за свій рахунок, а у разі судового розгляду виступити належним відповідачем у справі й компенсувати іншій Стороні всі документально підтверджені збитки, понесені такою Стороною в результаті вказаного порушення умов Договору винною Стороною.

8.4.       Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності персональних даних, які їм стали відомі у зв’язку з реалізацією положень цього Договору, і забезпечувати їх захист від незаконної обробки та незаконного доступу до них у відповідності до вимог ст. 24 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

8.5.       Якщо Представник для цілей виконання цього Договору буде володіти, обробляти або передавати які-небудь персональні дані суб'єктів персональних даних (клієнтів) Агенту або постачальникам послуг, які виконують бронювання, то Представник забезпечить наявність необхідних дозволів на володіння, обробку та передачу таких персональних даних Агенту або постачальникам послуг та дотримання законодавства про захист персональних даних.

8.6.       Представник несе відповідальність про повідомлення суб'єктів персональних даних (клієнтів) та ознайомлення з правами, визначеними ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.7.       Відповідальність за достовірність персональних даних суб'єктів персональних даних (клієнтів) отриманих для цілей виконання цього Договору несе Представник.

 

 

 

9.       АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 

9.1.      Сторони зобов'язуються дотримуватись законодавства з протидії корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, включаючи, крім іншого, Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» та будь-які й всі наступні закони і постанови, прийняті на виконання таких законів, з урахуванням змін і доповнень, які періодично вносяться до таких законодавчих актів («Антикорупційне законодавство»).

9.2.      При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх працівники не здійснюють і не будуть робити яких-небудь дій (відмовляються від бездіяльності), які суперечать вимогам Антикорупційного законодавства, в тому числі, утримуються від прямих чи непрямих, особисто або через третіх осіб пропозицій, обіцянок, дачі, вимагання, прохання, згоди отримати та отримання хабарів в будь-якій формі (у тому числі у формі грошових коштів, інших цінностей, майна, майнових прав або іншої матеріальної та/або нематеріальній вигоди) на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб, з метою впливу на їх дії чи рішення або отримання будь-яких неправомірних переваг, або з іншою неправомірною метою.

9.3.      При виявленні однією із Сторін випадків порушення вказаних вище положень цього розділу Договору іншою Стороною, її працівниками, вона зобов'язується в письмовій формі повідомити про ці порушення іншу Сторону.

9.4.      Також у разі виникнення у однієї із Сторін розумно обґрунтованих підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких зазначених вище положень розділу цього Договору іншою Стороною, її працівниками, така Сторона має право направити іншій Стороні запит з вимогою надати коментарі та інформацію (документи), які спростовують або підтверджують факт порушення.

 

10.        ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1.    Цей Договір є договором приєднання та складається з двох частин: Оферти у формі Публічного договору про надання представницьких послуг розміщеного на офіційному сайті Агента за адресою https://www.kiyavia.com/terms-of-service-tac (далі – офіційний сайт) та Акцепту публічної оферти у формі Заяви на приєднання, підписаної Представником та скріпленої печаткою (за наявності).

10.2.    Даний Договір набуває чинності з моменту передачі Представником Агенту оригіналу заяви на приєднання та діє до повідомлення Агентом інформації про його припинення шляхом розміщення такої інформації на офіційному сайті та/або шляхом письмового повідомлення Представника через засоби комунікації.

10.3.    Агент самостійно має право змінити умови Договору з обов`язковим повідомленням про це Представника шляхом розміщення відповідних змін на офіційному сайті Агента. У разі незгоди Представника зі змінами, внесеними до Договору, Представник має право розірвати Договір, письмово повідомивши про це Агента протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору. Неповідомлення Представника про розірвання Договору у вказаний строк та продовження взаємодії з Агентом за цим Договором свідчить про згоду Представника зі змінами, внесеними до Договору. При внесені змін до цього Договору, Агент розміщує оновлений Договір з урахуванням внесених змін на офіційному сайті Агента. У разі зміни умов Публічного договору зміни вступають в силу з моменту їх внесення (оновлення редакції Договору на сайті Агента), якщо інший строк не визначений Агентом. При цьому Агент гарантує та підтверджує, що розміщена на офіційному сайті поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

10.4.    У разі необхідності внесення змін до Заяви на приєднання Представник надає Агенту Клопотання про внесення змін, підписане Представником та скріплене печаткою (за наявності).

10.5.    Сторони залишають за собою право одностороннього розірвання Договору за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 30 календарних днів до дати припинення Договору. Дострокове припинення дії Договору не звільняє Cторони від остаточного і повного проведення взаєморозрахунків.

10.6.    Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та/або стихійним лихом; або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі й бажання однією зі Сторін (війна, блокада, страйк, аварія тощо), що призводять до порушення умов Договору, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське зобов’язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин.

10.7.    Належним підтвердженням факту виникнення і періоду дії вказаних обставин є відповідний документ (сертифікат) виданий компетентним органом (Торгово-промисловою палатою України, регіональною торгово-промисловою палатою).

10.8.    У разі, коли дія зазначених обставин триває більше ніж 30 днів, кожна  із Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 10 днів до розірвання.

10.9.    Всі повідомлення, що надсилаються Сторонами одна одній у відповідності з даним Договором, повинні бути здійснені в письмовій формі й будуть вважатися поданими належним чином, якщо вони надіслані засобами комунікації чи доставлені особисто.

10.10. У випадку, якщо будь-яке положення цього Договору буде визнане недійсним, або таким, що не має законної сили, це не тягне за собою недійсність будь-якого або всіх інших положень цього Договору.

Цей сайт зберігає кукі файли, про використання яких ви можете дізнатися в Політиці конфіденційності, розділ Використання кукі файлів.